ส่งเมิ่งเฮ่าหรันไปก่วงหลิงบนหอนกกระเรียนเหลือง

黄鹤楼送孟浩然之广陵

2013-05-14 11:40:16

《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

ส่งเมิ่งเฮ่าหรันไปก่วงหลิงบนหอนกกระเรียนเหลือง

(唐)李白

หลี่ไป๋ (ราชวงศ์ถัง)

【赏析】

วรรณกรรมวิจารณ์

这是李白于黄鹤楼送别好友孟浩然之作。黄鹤楼在今武昌,广陵为今扬州。诗中气势宏大,但景色却比黄河流域清秀。“孤帆”两句描写李白望着孟浩然所乘的孤帆渐渐从蓝蓝的远空中消失,唯有眼前的长江不停地向东方天边流去,隐喻无尽的离愁别绪。

นี่คือบทประพันธ์ที่บรรยายความในใจตอนที่หลี่ไป๋ส่งเมิ่งเฮ่าหรัน ซึ่งเป็นเพื่อนรัก ไปก่วง

หลิงบนหอนกกระเรียนเหลือง หรือหวงเฮ่อโหลว หอนกกระเรียนเหลืองตั้งอยู่ในเมืองอู่ชางในปัจจุบัน ส่วนก่วงหลิงคือเมืองหยางโจวในปัจจุบัน บทกวีแสดงถึงความยิ่งใหญ่อลังการ แต่ทิวทัศน์ของลำน้ำแยงซีกลับมีความสดใสงดงาม กว่าลำน้ำฮวงโหเสียอีก คำว่า “เรือลำเดียว” ในบทกวีบรรยายถึงยามที่ หลี่ไป๋มองไปยังเรือที่เมิ่งเฮ่าหรันนั่งไปนั้นค่อยๆ เคลื่อนห่างลับไปที่สุดปลายขอบฟ้าสีคราม เบื้องหน้าเหลือเพียงลำน้ำแยงซีที่ไหลไปยังทิศตะวันออกอย่างไม่หยุดยั้ง เปรียบเปรยถึงอารมณ์เศร้าโศกอย่างสุดซึ้ง