หลี่ซางหยิ่น

李商隐

2011-06-24 11:09:47

李商隐
 
李商隐
หลี่ซางหยิ่น

李商隐,晚唐著名诗人。擅长骈文写作,诗作文学价值也很高,他和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”,因诗文与同时期的段成式、温庭筠风格相近,且三人都在家族里排行第十六,故并称为“三十六体”。其诗构思新奇,风格浓丽,尤其是一些爱情诗写得缠绵悱恻,为人传诵。作品收录为《李义山诗集》。

หลี่ซางหยิ่น นักกวีคนดังในปลายสมัยราชวงศ์ถัง ถนัดการเขียนร้อยแก้วแบบคล้องจอง นอกจากนี้ บทกวีและวรรณกรรมของท่านยังมีมูลค่าสูงด้วย ท่านและตู้มู่ถูกเรียกรวมกันเป็น “เสี่ยวหลี่-ตู้” และเรียกรวมกับเวินถิงหยุนเป็น “เวินหลี่” เนื่องจากลักษณะกลอนคล้ายกันกับต้วนเฉิงซื่อและเวินถิงหยุนที่อยู่ในสมัยเดียวกัน และทั้งสามคนนี้เป็นคนอยู่อันดับที่16ในตระกูล จึงถูกเรียกรวมกันเป็น “สไตล์ 36” บทกวีของหลี่ซางหยิ่นมีความคิดแปลกประหลาดและสไตล์สละสลวย โดยเฉพาะบทกวีรัก ซาบซึ้งใจเป็นพิเศษ จึงเป็นที่นิยมของผู้อ่าน ผลงานของท่านรวมอยู่ใน “รวมบทกวีหลี่ยี่ซาน”

代表作品:《樊南甲集》,《樊南乙集》,《玉溪生诗》,《赋》,《文》

วรรณกรรมชิ้นเอก “รวมร้อยแก้วฝานหนานเล่มที่๑” “รวมร้อยแก้วฝานหนานเล่มที่๒” “บทกวีอวี้ซีซาน” “บทกวีฟู่” “บทกวีเหวิน”